identiteit, stationary, folders

Het Staatsburgerschap van de Europese Unie en de daarbij horende rechten, mogelijke obstakels, en het realiseren hiervan; Dit zijn de onderwerpen van bEUcitizen, een internationaal onderzoek dat geiniteerd is door de Universiteit Utrecht.

Hiervoor hebben wij een identiteit en bijgaand drukwerk ontworpen. We hebben ervoor gekozen om het logo als navigatie te gebruiken – de daarin verwerkte logo's van de projecten die eronder vallen reflecteren daarmee hoeveel vlakken het totale project raakt en omvat.

De elementen van het totale logo voor het project en hun betekenis:

  • de verschillende kleuren en richtingen van de driehoeken: onze interdisciplinariteit;
  • de lijnen van het grid: de grenzen om en in de EU die de burgers (moeten) gebruiken;
  • de drie kleuren van de driehoeken: de drie clusters van het onderzoek die samen de grote driehoek vormen – ons geintegreerd, multidisciplinair onderzoeksproject.

Het logo voor Cluster I: Het gelaagde karakter van staatsburgerschap – variaties in tijd en ruimte;
Dit cluster wordt gevisualiseerd door de (lichtblauwe) zandloper in het midden van het logo, die zowel het vergaan van tijd alsmede de concentrische lagen van identiteit weergeven.

Het logo voor Cluster II: Multidimensionale rechten van het staatsburgerschap;
Deze cluster wordt aangegeven door de horizontale (weeg)schalen in het groen, die refereren naar een balans tussen de verschillende rechten. 

Het logo voor Cluster III: De talrijke effecten van rechten (uit verschillende sectoren) op de burger;
De staande oranje driehoeken representeren deze cluster, staanders voor de rest van het logo, maar ook op verschillende plekken als metafoor voor de diversiteit van de burgers.

In samenwerking met Michelle Haak.